ophavsret

Brev fra advokatfirmaet OPUS Law eller NJORD Law firm

Der er for nyligt afsagt dom i Østre Landsret i en række sager vedr. krænkelser af ophavsretten. Så snart vi har gennemgået dommen, vil der derfor komme en ny artikel om, hvordan vi vurderer man skal forholde sig, hvis man er blevet stævnet, har indgået forlig, eller lignende.

Har du modtaget et brev fra advokatfirmaet OPUS Law eller NJORD Law firm (eller lignende) om brud på ophavsretten? Denne artikel giver dig et indblik i, hvorfor og hvordan du skal forholde dig, samt hvilke muligheder du har. 

 

Hvorfor skriver Njord law firm og OPUS til dig?

Dette er lidt teknisk, men kort fortalt har advokatfirmaet fundet en forbindelse mellem din IP-adresse og ulovlig downloading af en eller flere film der er beskyttet af ophavsretten. Derfor sendes et forligstilbud til ’’ejeren’’ af IP adressen, da de mener at have et krav på vegne af rettighedshaverne til den film, som menes at være stjålet.

Dette gøres fordi man antager at ejeren af IP adressen har set/downloadet filmen ulovligt og er villig til at indgå et forlig. Der er altså ikke tale om en regning der skal betales, men det der kaldes et udenretligt forlig.

Til det skal bemærkes at, hvis ens IP-adresse er koblet til en eller flere ulovlige downloads, vil dette i sig selv, som udgangspunkt, ikke være nok til at blive dømt for brud på ophavsretten, og derved ifalde et erstatningskrav.

OPUS eller NJORD skal yderligere kunne bevise, at det var ejeren af IP-adressen, eller dennes børn, der downloadede/så filmen – en bevisbyrde der kan være svær at løfte.

 

Hvordan skal du forholde dig

Hvis du ikke mener at have set eller downloadet den eller de påståede film ulovligt, skal du hurtigst muligt oplyse advokatfirmaet herom. Det kan gøres ved at skrive et brev eller en e-mail til dem, hvori du forklare, at du ikke har kendskab til download af filmene (således lyder rådet fra forbrugerombudsmanden), samt, at du vil betragte sagen som afsluttet.

Hvis du derimod har set den påståede film ulovligt, kan der være god grund til at indgå et forlig, da en evt. tabt retssag vil være endnu dyrere. Her til skal det dog også bemærkes, at det beløb der angives i brevet blot er et tilbud fra advokatfirmaernes side, og der kan derfor være god mening i at indlede en forhandling.

Problemet opstår for mange mennesker, ved den op følgende kontakt med advokatfirmaerne. Disse kan nemlig være ret vedholdende, og blive ved med at stille spørgsmål af mere eller mindre relevant karakter, samt være uvillige til at forhandle deres først tilbudte forlig.

Her er det erfaringsmæssigt en god idé at have en advokat eller en jurist, til at hjælpe dig. Vores erfaring siger at sagerne herved lukkes hurtigere. Derudover behøver du ikke selv bekymre dig unødigt om sagerne, da du jo så har en fagperson til at hjælpe og rådgive dig.

- Læs mere om Njord stævninger - Læs her (blog: Donwload af film og serier) 
- Læs mere om Njord stævninger - Læs her (blog: Retspraksis) 
- Læs artikel om Njord - Læs her (BT.dk) 
- Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Af Anders Sandvig
Cand.jur.
Medejer, din jurist Aps

Din Jurist tilbyder at håndtere denne salgs sager for blot 499 kr. inklusiv moms. Det faktiske tidsforbrug på sådanne sager varierer meget, hvorfor dette tilbud ikke altid vil svare til den tid der bruges på det. Dog mener vi at denne fremgangsmåde ved, i princippet, at true sig til et forlig, er grænseoverskridende. Derfor har vi valgt en pris, som de fleste kan være med på.

smaasagerbillede

Hvad er småsager?

Småsager

For at gøre det nemmere, hurtigere og billigere for folk, at få ret ved tvister om mindre beløb, indførte man for nogle år siden den såkaldte småsagsproces netop pga. småsager.

Småsagsprocessen omhandler retssager hvor værdien er mindre end 50.000 kr. Disse sager adskiller sig væsentligt fra almindelige retssager ved, at det her ikke er meningen at parterne skal være repræsenteret af en advokat – de skal repræsentere sig selv.

Dette har medført en højesteretsdom, som afgjorde at man ikke kan få dækket sine advokat omkostninger af modparten, skulle man vinde sagen. Dette er ellers kutyme i almindelige retssager.

En af konsekvenser heraf er at mange advokater vælger at sige nej til at tage disse ’’småsager’’. De er ofte mere bøvlede og besværlige ift. den økonomiske gevinst der måtte være for dem.

 

Kan folk klare det selv?

Det er min erfaring at processen og juraen dog er så besværlig, at de fleste ikke selv ville kunne føre deres sag på en betryggende måde. 

Derfor kan det være en god ide at finde en jurist til at have styr på juraen. En jurist vil også typisk være en hel del billigere end en advokat.

Man vil dermed efter min vurdering være langt bedre stillet. Derudover kan det jo være at din modpart har kunnet overtale en advokat til at tage sagen, hvorfor du vil stå som den svage part, hvis ikke du har en repræsentant på din side.

Det drejer sig om at finde en jurist med erfaring med småsager, viden inden for det retsområde som sagen omhandler, samt en gennemskuelig pris, således at du ved hvad du skal betale, så du kan foretage en vurdering, om det kan betale sig for dig at få rettens ord for, at du har ret. 

Mere info om "småsager" - Læs her (domstol.dk) 

Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Derudover er det vigtigt at finde en loyal rådgiver, der ikke er bange for at fortælle dig hvis han eller hun vurderer at du ikke bør gå i retten.

 

Småsager

Har du brug for hjælp til at føre en småsag ved retten? (Småsager er retssager hvor værdien er mindre end 50.000 kr.)

Så tilbyder vi at køre sagen for et fast beløb på 5000 kr. Taber vi - reducerer vi beløbet til 2500 kr.

kommunesager

Problemer og fejl ved kommunale sager er alt for almindelige

Fejl ved kommunale sager 

Nogle er så uheldige, at deres sager ved kommunen enten trækkes i langdrag, eller at de ikke får den hjælp som de egentlig har ret til. Borgere oplever fejl ved kommunale sager. Derfor er din jurist klar til at assistere. 

I denne artikel forsøger jeg at beskrive hvad man i sådanne tilfælde kan gøre.

Hvorfor ikke bare lytte til kommunen?

I den seneste opgørelse fra Ankestyrelsen, som er den instans der behandler klager over kommunerne, skulle mindst en tredjedel gøres om, opgørelsen er fra årene 2013-2016.

Der er derfor entydig evidens på, at man ikke bare skal tage kommunernes afgørelser for gode varer – det kan være en god idé at få dem kigget efter i sømmene, og muligvis få dem klaget videre i systemet.

Hvordan gør jeg så det?

Med en afgørelse fra kommunen medfølger altid en klagevejledning – eller det skal der i hvert fald, jf. forvaltningsloven.

Nogle sager kan dog have en kompleksitet der gør, at det vil styrke ens sag betragteligt, hvis man har en jurist indover, til at hjælpe med at udforme klagen, samt anvende de rette paragraffer.

Der findes et hav af forskellige rådgivere der tager sig betalt for dette. Det man som borger skal sikre, er, efter min overbevisning, at fagligheden er i orden.

Hvis sagen er trukket i langdrag

Sidder man i en venteposition, hvor kommunen bevidst eller ubevidst trækker sagen og sagsbehandlingen i langdrag, så kan der også være hjælp at hente.

Vores erfaring siger os, at der typisk vil komme mere skub i sagen, hvis man har en jurist på sin side. Det er naturligvis ærgerligt at det skal være sådan, men det kan altså i sidste ende betale sig.

Hvad skal man passe på?

Det er, efter min mening, vigtigt at man finder en rådgiver eller jurist der vil tage en snak om sagen inden man betaler.

Det kan være en dyr affære at starte en sag op, og derfor mener jeg at  det er vigtigt at man kan blive screenet inden, både så man ikke spilder en masse penge, men også så man kan få en hurtig afklaring – hvis nu afgørelsen eller sagsbehandling har været korrekt.

Af Anders Sandvig 
Cand.jur. 
Medejer, Din jurist Aps 

- Læs mere om problemer med kommunale sager - Læs her (blog) 
- Læs mere om fejl ved kommunale sager - læs her (ankestyrelsen) 
- Brug for juridisk rådgivning? kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Sag ved kommunen?

Har du en sag ved kommunen, som trækker i langdrag, eller kunne du bare godt tænke dig juridisk assistance?

Lad os kigge på sagen, og hjælpe dig igennem.

Kontakt os

Telefon

42 42 78 71

Åbningstider

Kontortid alle hverdage 10-16

Adresse

Vollsmose Allé 12 st. 8
Odense 5240