ulandinge

Kan jeg få familiesammenføring med min ægtefælle?

Generel information om familiesammenføring med ægtefælle

Er du bosiddende i Danmark, og ønsker du at få din ægtefælle eller faste samlever hertil, er det ikke nogen hemmelighed, at der er mange krav, som skal opfyldes. Det kan være uoverskueligt at finde rundt i, hvilke familiesammenførings-krav man selv skal opfylde, og hvilke krav din ægtefælle eller faste samlever skal opfylde, samt hvad de enkelte krav indebære.

 

Nedenstående kan forhåbentlig hjælpe dig/jer på vej mod en beslutning om, hvorvidt I skal ansøge eller ej.

 

Hvornår kan jeg få familiesammenføring, og hvordan?

Det er Udlændingestyrelsen der vurderer, om du og din ægtefælle eller samlever, opfylder de krav der skal til, for at få familiesammenføring. Som udgangspunkt, skal alle kravene opfyldes, hvorfor du med fordel kan tjekke op på, om du/I opfylder alle kravene, inden du/I ansøger. Vides det på forhånd, at der vil være krav som ikke opfyldes, får du/I med stor sandsynlighed et afslag, hvorfor det kan være værd at overveje at vente med at søge, til alle kravene opfyldes.

 

Det fremgår af udlændingelovens §9, stk. 1, nr. 1, samt stk. 2 – 11 og stk. 30, hvilke krav der skal opfyldes, før der kan gives familiesammenføring med ægtefælle eller fast samlever.

 

Boligkravet, og den nye boligkravsliste

Af udlændingelovens §9, stk. 6 fremgår det, at den herboende skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.

Her er det ikke et spørgsmål om, at den bolig du bor i, er lejet eller ejet, men mere en spørgsmål om, hvor mange rum boligen indeholder, hvor mange der bor der, og hvor stor den er.

I skrivende stund er det essentielt, at boligen har egen indgang og fremgår som en enhed, at du selv råder over den, samt at der højst bor to personer pr. beboelsesrum i lejligheden, eller at arealet rummer minimum 20 m2 pr. person der bor i boligen.

 

Pr. 1. juli i år trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som regulerer, hvilke områder den bolig man råder over, må ligge i, hvis man ønsker familiesammenføring. I daglig tale kaldes denne liste ’boligkravslisten’.

Dette betyder, at såfremt den bolig man råder over, ligger i et område, der fremgår af listen, kan der gives afslag på familiesammenføring. Boligkravslisten kan findes i bekendtgørelsen, og indeholder specifikke adresser og områder, der er omfattet.

 

Af Tenna Jespersen

Stud.cand.jur.

 

- Info om integrationskravet - Læs her (Blog) 

- Ekstra information om familiesammenføring - Læs her (familiesammenføring.dk)

- Brug for juridisk rådgivning? Kontakt din jurist  For en uforpligtende telefonsamtale 

Udlændingeretlig rådgivning / ansøgning

Din Jurist vurderer din sag i forhold til gældende ret, personlige forhold og giver afklaring af udfordringer forbundet med din sag for 750 kr. 

Vi har stor erfaring med problemer og udfordringer i udlændingeretslige tematikker

Erhvervslejekontrakt 1

Styr på Virksomhedens erhvervslejekontrakt?

Virksomhedens erhvervslejekontrakt

Hvorfor er virksomhedens erhvervslejekontrakt vigtig? - Virksomhedens erhevrvslejekontrakt er for de fleste små virksomheder en af grundstenene i virksomhedens eksistens. Hvor virksomhedsejeren og dennes ansatte kan påvirke virksomheden på mange måder, så kræver det ofte, at der stilles fysiske lokaler til rådighed som ramme om virksomhedens drift.

Da det kræver en stor fri kapital at erhverve egne lokaler, er erhvervsleje derfor et naturligt valg, når idéen om at starte virksomhed op skal føres ud i livet; når virksomheden vokser ud af de gamle lokaler, eller andre forhold gør, at man skal finde nye rammer for virksomheden.

Virksomhedens erhvervslejekontrakt er virksomhedens aftale med ejeren af erhvervslokalet, og erhvervslejekontrakten regulerer dermed et af de mest essentielle forhold for virksomheden. Alle ved, at det er dyrt at flytte, og virksomheder er bestemt ikke en undtagelse.

Hvorfor skal virksomhedens erhvervslejekontrakt tjekkes efter?

Da erhvervslejekontrakten er en af virksomhedens vigtigste aftaler, er det vigtigt at kende de punkter, der er i erhvervslejekontrakten, og indgå i forhandling om de punkter, der udgør en stor risiko for virksomheden.

Det er her værd at bemærke sig, at området vedrørende erhvervslejeret ikke er reguleret på samme måde som boliglejeret. Det står nemlig ofte parterne frit at aftale, hvad de ønsker - derfor er der god grund til at udvise rettidig omhu.

Der kan være forhold om løbende eller enkeltstående betalinger, fleksibilitet for driften og for selve erhvervslejekontrakten. Derudover kan der ligge en lang række andre forhold, der bør tages ind i vurderingen af, hvorvidt det specifikke erhvervslejemål er det rigtige for virksomheden.

Lokalets fysiske dimensioner kan sagtens være de rette for virksomhedens forestående eller presserende behov, men det er vigtigt, at de juridiske dimensioner også gør den ønskede anvendelse mulig, og ikke øger virksomhedens risiko unødigt, eller sætter virksomhedens fremtid i udlejerens hænder.

Hvordan kan din jurist hjælpe din virksomheds erhvervslejekontrakt?

Din Jurist kan gennemgå erhvervslejekontrakten og virksomhedens behov med jer. Din Jurist kan herefter hjælpe med at sikre, at de juridiske rammer tillader de handlinger virksomheden ønsker; at virksomheden kender sine forpligtelser og de risici virksomheden påtager sig.

Efter den indledende service kan Din Jurist altid tilbyde at indgå i forhandlingerne som virksomhedens rådgiver og sparringspartner – den “udefra stående”, der stiller de kritiske spørgsmål.

 

Martin Guldborg

Cand. jur. speciale i lejeret

 

- Vil du vide noget om den private lejelov - Læs her (Blog)

- Vil du vide mere om erhvervslejeloven - Læs her (Retsinformation)

- Spændende blog om lejeloven - Læs her (Lejeblog)

 

Brug for juridisk rådgivning? Kontakt din jurist Aps

For en uforpligtende telefonsamtale 

 

Erhvervslejekontrakt

Din Jurist efterser kontrakten, afholder møde og finder relevante problematikker for din virksomhed for 1.500 kr. Vi hjælper dig med at få styr på din erhvervslejekontrakt.
bisidder

Hvorfor bør du have en bisidder ved samværsmøder i Familieretshuset?

Din Jurist tilbyder at deltage som bisidder ved saværsmøder i Statsforvaltningen.

 

Hvad er et samværsmøde?

Et samværsmøde er et møde, der afholdes i Statsforvaltningen i forbindelse med konflikt vedrørende forældrenes samvær med deres barn. Statsforvaltningen kan hjælpe forældrene med at etablere et godt forældresamarbejde og til at lave aftaler, der fungerer bedst for barnet.

 

Hvis der er samværskonflikt, og der er rettet henvendelse til Statsforvaltningen, vil man typisk blive indkaldt til et samarbejdsmøde eller et konfliktmæglingsmøde. Samarbejdsmødet ledes af en mødeleder, som enten er jurist eller børnesagkyndig med erfaring i at tale med og rådgive forældre og børn.

 

Hvorfor bør man have en bisidder med til et samværsmøde?

Man bør have en bisidder med til at samværsmøde, fordi det kan være en overvældende oplevelse at skulle til et møde i Statsforvaltningen angående samvær med ens barn. En bisidder har mulighed for at overvære, hvad der bliver sagt og gjort til mødet.

 

Hvorfor det kan være en god idé at anvende en professionel bisidder til et samværsmøde?

Man har mulighed for at vælge en hvilken som helst person til at være bisidder, hvorfor det ofte ses at familiemedlemmer agerer bisidder i Statsforvaltningen.

Der kan dog opstå situationer, hvor det er en nødvendighed med en juridisk afgørelse, og ofte vil der være en jurist til stede ved disse møder. Dette betyder dermed, at der ofte kan anvendes juridiske termer og begreber, som kan være vanskelige at forholde sig til, når man samtidig sidder i en ofte følelsesladet situation.

 

Af denne grund kan det være fordelagtigt at have en professionel bisidder med til mødet, der har juridisk kompetence, og som dermed kan yde juridisk bistand i den forbindelse. Der kan eksempelvis være tale om forklaring af lovgivning på området, og den professionelle bisidder kan ligeledes sikre, at den relevante lovgivning bliver anvendt.

 

Hvis man benytter sig af en professionel bisidder, kan man som forælder blot fokusere på at der etableres en samværsordning, der vil være i barnets tarv, mens den professionelle bisidder sikrer sig at lovgivningen opretholdes. En sådan løsning kan for mange være en tryghed, hvor man derved ikke føler, at man står alene i situationen.

 

Din Jurist tilbyder en bisidderordning til netop samme formål, hvor trygheden for dig og dit barn er i højsædet.

 

Af Camilla Kristiansen,

Stud.jur., Din Jurist Aps

 

- Mere om bisidder i statsforvaltningen? læs her (ejura.dk)

- Brug for juridisk rådgivning? kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale

Bisidder ved samværsmøder i Statsforvaltningen til 1.500 kr. i timen

Din Jurist deltager i samværsmøder i Familieretshuset til en fast pris på 1.500 kr. i timen inklusiv moms.

Vi hjælper dig igennem den juridiske jungle.

Kontakt os

Telefon

42 42 78 71

Åbningstider

Kontortid alle hverdage 10-16

Adresse

Vollsmose Allé 12 st. 8
Odense 5240