Hvad er en bodelingsaftale?

 

En bodelingsaftale – også kaldet bodelingsoverenskomst – er et skriftligt juridisk dokument, som et par, der har valgt at indgå aftale om separation eller skilsmisse, bør lave for at dele deres bo. En bodelingsaftale laves med henblik på en forestående separation eller skilsmisse, og det er derfor ikke muligt at lave en bodelingsaftale, hvis man stadig ønsker at være gift, og man bør i stedet lavet en ægtepagt i dette tilfælde.

 

Fordeling

I en bodelingsaftale fastslås det, hvordan boet skal fordeles, herunder hvad parret ejer og hvad de har af gæld. Det er vigtigt at parrets aktiver og passiver opgøres korrekt, idet det får betydning for gyldigheden af en juridisk bodelingsaftale.  

I bodelingsaftalen bør det aftales, hvad der skal ske med huset, bilen, indboet og der kan være andre ting, der også bør udfærdiges i en bodelingsaftale, som for eksempel, hvis den ene part udtager boslod kontant mod ikke at udtage ejendele.

 

Eksempel

Som nævnt kan en bodelingsaftale indeholde en aftale om, hvad der skal ske med huset. Det kan eksempelvis aftales, at den ene part skal overtage huset, og her er det vigtigt at boligen værdiansættes korrekt, for ellers kan bodelingsaftalen blive ugyldig, og desuden er det vigtigt at der i bodelingsaftalen fastslås, hvornår en overtagelsesdato skal finde sted.  

Derudover er det også af afgørende betydning, såfremt der er optaget gæld i forbindelse med huskøbet, at banken vil acceptere et debitorskifte, hvilket derfor bør undersøges inden der etableres en bodelingsaftale, idet bodelingsaftalen som følge deraf kan miste sin virkning.

 

 

Hvorfor bør man lave en aftale i forbindelse med skilsmisse?

 

Det kan være en god idé at lave en juridisk bodelingsaftale, fremfor at lave en mundtlig aftale, fordi det giver mulighed for at parret kan sikre sig, at deres bodeling ikke senere bliver erkendt ugyldig og som derved kan medføre, at der flere år efter skilsmissen skal laves en ny bodelingsaftale.

 

Desuden kan det være en uoverskuelig opgave at opdele boet i forbindelse med en skilsmisse, og der ses eksempler på at der indgås aftaler, der er urimelig for den ene part, og derfor kan det være en fordel at få juridisk hjælp til en sådan opgørelse, idet man ellers kan risikere at aftalen bliver erkendt ugyldig som følge af Ægteskabslovens § 58.

 

Din Jurist kan være behjælpelig med at udfærdige en bodelingsaftale, så I kan sikre jer at I kan komme igennem jeres skilsmisse på en nemmere vis.

 

 

Af Camilla Kristiansen,

Stud.jur., Din Jurist

 

- Læs mere om bodelingsaftaler - Læs her (ejura.dk)

- Brug for juridisk hjælp? kontakt din jurist

- Uforpligtende telefonsamtale

Generel juridisk rådgivning

Har du brug for juridisk rådgivning?

Din Jurist yder juridisk rådgivning for 1.500 kr. i timen - vi giver derudover i langt de fleste tilfælde gerne en fast pris - kontakt os og hør nærmere.