Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et juridisk dokument, der angiver værgeforholdet for børn, hvis forældre er afgået ved døden. Børnetestamentet oprettes af forældrene såfremt, de ønsker indflydelse på, hvem der bliver indehaver af forældremyndigheden over deres børn i tilfælde af deres dødsfald.

 

Børnetestamentet er ikke en garanti for, at forældrenes vilje om forældremyndighedsindehaver opfyldes, men børnetestamentet vil blive tillagt en væsentlig betydning ved afgørelsen, medmindre der konkret er forhold, der taler imod. Hvis der ikke oprettes et børnetestamente, er det derfor alene Familieretshuset, der træffer beslutning om forældremyndighed.

 

Børnetestamentet kan underskrives for en notar, hvilket medfører dets gyldighed. Det anbefales, at børnetestamentet underskrives for en notar, idet børnetestamentet derefter opbevares i notarialarkivet, hvorefter det automatisk vil komme frem i tilfælde af forældrenes død. På den måde kan man sikre sig, at Statsforvaltningen vil komme i besiddelse af testamentet inden der skal træffes afgørelse om forældremyndighed.

 

Et børnetestamente kan altid tilbagekaldes eller ændres, hvis dette skulle ønskes. Det er dog alene forældrene, der som testamentsopretter kan tilbagekalde eller ændre testamentet.

 

Hvordan oprettes et testamente til børn?

 

Et børnetestamente oprettes af forældrene, som i princippet kan oprette dette selv ved at udforme et selvstændigt dokument, men ligesom ved alle andre juridiske dokumenter, anbefales det at opsøge juridisk hjælp.

 

Et børnetestamente skal blandt andet indeholde informationer om, hvem der opretter testamentet, oplysninger om børnene og hvem der ønskes som værge. Tillige kan angives en alternativ person, der kan overtage forældremyndigheden, såfremt den oprindelige person ikke længere kan varetage rollen alligevel, i tilfælde af dennes dødsfald eller umyndiggørelse.

 

Desuden kan et børnetestamente indeholder informationer om, hvorvidt der ønskes værgerne tildelt et månedligt beløb, der kan anvendes til at dække de omkostninger, der opstår naturligt ved at være forældremyndighedsindehaver af et barn. Det kan eksempelvis besluttes i testamentet, at pengene udtages som økonomisk vederlag fra børnenes arv, og pengene udelukkende må bruges på børnene til støtte i deres opvækst.

 

Børnetestamentet vil være forældrenes mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden over deres børn i tilfælde af deres død. Din Jurist kan være behjælpelig med at lave et børnetestamente, hvis du som forælder ønsker denne indflydelse på dine børns fremtid, såfremt du går bort inden dit barn bliver myndig.

 

Af Camilla Kristiansen,

Stud.jur., Din Jurist

 

- Læs mere om børnetestamente - Læs her (heidiagerkvist.dk)

- Brug for juridisk rådgivning - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale

Børnetestamente

Vil I som forældre sikre Jeres barns opvækst ved egne dødsfald? 

Din Jurist udarbejder børnetestamenter til en fast pris på 1.000kr.