Eksterne sparringspartnere

Over de næste uger vil bloggen handle om de forskellige muligheder for eksterne sparringspartnere på ledelsesniveau der eksisterer.

 

Vi vil komme med vores vurderinger af, hvad de forskellige løsninger giver, og hvilke udfordringer det kan medføre i at have eksterne sparringspartnere.

Vi vil kigge nærmere på den enkeltstående rådgiver, advisory board, tilsynsråd og til sidst bestyrelsen.

Fælles for alle løsningerne er, at ledelsen skal være klar til at åbne sig op for det nye “organ” og være klar til at acceptere udfordringer og være åben for konstruktiv kritik.

Det vil dertil for mange føles som om en del af råderummet bliver begrænset og man vil blive stillet til ansvar for sine handlinger, og man vil skulle forsvare dem.

 

Disse følelser vil antageligt være stærkere, hvor en bestyrelse oprettes, da bestyrelsen vil have en række lovbestemte ansvar knyttet til driften, hvor intensiteten af det nye organs ansvar vil være aftagende fra bestyrelsen over tilsynsrådet, til advisory boardet og rådgiveren.

 

Hvorvidt engagementet følger tilsvarende med den anden vej vil blive diskuteret i de næstkommende indlæg.

Hvis det nye organ implementeres korrekt vil ledelsen normalt samtidig opleve en lettelse ved, at der bliver mindre ensomt på toppen. Der vil være en eller flere sparringspartnere, der ikke skal referere til ledelsen.

Dette kan særligt gøre sig gældende i eksempelvis  ejerledede virksomheder, hvilket vi vil komme nærmere ind på.

I er altid velkomne til at tage fat i os for en uddybning af de forhold vi skriver om, og vi håber, at i vil læse med i denne serie af indlæg.

 

Af Anders Sandsvig

Cand.jur.

Medejer, Din jurist Aps

 

Læs del 2, omkring sparringspartnere - Læs her (blog)

sparringspartner ekstra læsning - Læs her (sparringspartnerne.dk)

Brug for juridisk rådgivning? kontakt din jurist

Erhvervsabonnement

Her din/jeres virksomhed brug for rådgivning/sparring?

Din Jurist giver sparring og rådgivning til en fast månedlig pris på 1.500kr.