Ekstern sparring med Advisory board

Vi har talt om behovet for virksomhedens øverste ledelses mulighed for at få noget ekstern sparring, hvor vi hidtil har diskuteret, hvorledes den enkeltstående rådgiver kan have denne funktion.

Virksomheden, direktionen, ejerlederen etc. kan dog også ønske et bredere sparringsgrundlag af kompetencer. Her kan et advisory board være en fornuftig løsning.

Fordele ved advisory board

Fordelen ved et advisory board er, at det fortsat udelukkende er et rådgivende organ, der ikke tildeles rettigheder over virksomheden. På samme måde som sparring med en enkelt rådgiver, er et advisory board derfor en mulighed for at løfte opgaven med at give ledelsen et rum for sparring, der ikke egner sig godt i virksomhedens eksisterende organisation.

Når det er sagt vil et effektivt forhold mellem ledelse og advisory board ofte drage paralleller til forholdet mellem direktion og bestyrelse. Parterne vil ofte kunne diskutere virksomhedens strategier og parterne vil have stort udbytte af, at aftale eksekvering af delmål mellem de fastlagte møder, og dermed være en driver for vækst, optimering eller andet som strategien retter sig mod.

Da et advisory board ikke er underlagt selskabsretlige krav kan et advisory board også fungere som sparring til ledelsen i sager, af mere specifik karakter, der normalt falder uden for de selskabsretlige funktionsområder for bestyrelser og tilsynsråd.

Kort sagt kan et advisory boards opgaver og kompetencer tilpasses ledelsens og virksomhedens konkrete behov - og ændres når disse skifter.

Sparring er naturligt

Din Jurist mener at sparring er en naturlig del af at drive en virksomhed, og hjælp til at sætte målsætninger, udarbejde strategier, tilpasse/skabe disse, samt at blive holdt op på eksekvering, er et stærkt aktiv for virksomheder, der ønsker at udvikle sig på vækst, organisation og alle andre parametre.

Derfor har Din Jurist indgået et samarbejde med management konsulent og coach Claus Sigmann, og tilbyder i den forbindelse en en Standard Advisory Board Service med vores Administrerende direktør Anders Sandvig og ejer Claus Sigmann som medlemmer af din virksomheds advisory board.

For yderligere informationer om denne service bedes i kontakte Anders Sandvig på anders@dinjurist.net som vil sætte et uforpligtende telefonmøde op.

Af Anders Sandvig
Cand.jur.
Medejer, Din jurist Aps

- Mere info om sparringspartnere - Læs her (sparringspartnerne.dk) 
- Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Erhvervsabonnement

Advisory board løsning?

Vi tilbyder en advisory board løsning, hvor vi går ned i det strategiske arbejde, enten os sammen med dig, ellers os, dig og vores kompetente samarbejdspartnere, fra 2.500 ex moms pr. måned.