Rådgivning til virksomheder leverer vi hos Din Jurist, i mange forskellige brancher, det kan derfor være svært at drage paralleller rent juridisk, overordnet set er det dog muligt. Der er nemlig flere fællestræk og erfaringer, vi har draget os siden vi startede op for lidt over halvandet år siden, som går på tværs af brancher. Denne blog søger at oplyse jer om disse, og forhåbentligt sætte nogle tanker i gang ved jer.

 

Rådgivning til virkosmheder - udgangspunkt

Som jurist yder jeg som det helt klare udgangspunkt rådgivning ud fra to parametre.

 

1) At yde præventiv og risikominimerende rådgivning.

 

2) At yde rådgivning når forskellige forhold går skævt, og forsøge at rydde op samt sikre min klients ret.

 

For mig personligt synes jeg klart, at opgave nr. 1 er sjovest, og den der giver mest mening - ikke blot for mig, men i særdeleshed også for de kunder, jeg rådgiver.

 

Problemerne opstår

Nr. 2 er den man skal forsøge at undgå som virksomhed. Den opstår oftest når det aftalegrundlag man har haft med en kunde eller samarbejdspartner ikke har været tydeligt nok, eller der har været forhold som man ikke har været opmærksomme på, og derfor ikke har taget stilling til.

Når forholdet så kører skævt, og man ikke kan blive enige om fortolkningen af en, måske, mangelfuld aftale, så kommer vi, jurister og advokater, på banen og forsøger at løse tvisten - hvilket ikke altid er muligt.

 

Om tvisten bliver løst tidligt i forløbet, eller den må gå hele vejen igennem retssystemet, så er det ofte kendetegnende, at det bliver dyrt for parterne.

Dette har vi set flere gange. En ting er, at det kunne have været undgået ved rettidig omhu, en anden ting er, at din virksomheds pengetank ikke er dyb nok, så kan det være, du tvinges til opgive at få ret.


Det præventive arbejde

Enten vil dette arbejde, typisk, udmønte sig i kontraktudarbejdelse, hvori vi får præciseret og sikret jeres forhold, eller i konkret rådgivning inden en sag kører af sporet.

 

I forhold til den konkrete rådgivning, kan dette tit blive et dyr og omkostningsfuld opdrag, hvorfor mange først opsøger hjælpen, når sagen er gået i hårdknude, og så kan det være svært at løse problemet.


Løsningen?

Dette problem har vi i Din Jurist forsøgt at løse. Vi har lavet et “Erhvervsabonnement”, hvor virksomheder får en ubegrænset ret til at stille spørgsmål og modtage rådgivning for et fast månedligt beløb på 1.200 kr. eks moms. En god mulighed for små virksomheder, hvor abonnementet giver fordelene ved at have en “juridisk afdeling”, så man kan få råd og sparring på de små og store beslutninger.

 

Vi har dermed gjort det konkret og gennemskueligt at modtage juridisk rådgivning og sparring på alle forhold i virksomhedens drift, og nemmere at få sparring til sine juridiske udfordringer.

 

Af Anders Sandsvig

Cand.jur.

Medejer, din jurist Aps

 

- Info om forskellige områder i virksomheden som rådgives - Læs her (legalhero.dk)

- Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale

Erhvervsabonnement

Har din virksomhed brud for løbende juridisk rådgivning? 

Din Jurist er din sparringspartner på erhvervsretlige spørgsmål for 1.200 kr. om måneden.