Pr. 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Dette medfører en ændring i behandlingen af bl.a. samværssager og forældremyndighed, hvorfor dette indlæg bliver starten på en serie, der hjælper dig til at forstå det nye familieretlige system, der både består af Familieretshuset og af Familieretten.

 

Hvad behandles i Familieretshuset?

Dets opgave er at behandle en række sager, som de fleste borgere på et eller andet tidspunkt har behov for hjælp til. Det kan eksempelvis være skilsmisse, forældremyndighed, børnebidrag, samvær, værgemål samt meget mere.

Helt centralt behandler Familieretshuset sager omkring børn, hvilket denne serie primært vil omhandle. Det er indgangen til det nye system, hvor alle sager starter.

 

Hele forløbet starter med en screening af den pågældende sag, hvorefter der visiteres til et sagsforløb, der stemmer overens med behovet i den konkrete sag.

 

Screeningen starter allerede ved henvendelsen til Familieretshuset. I den forbindelse bliver man automatisk stillet en række spørgsmål, der netop har til formål at afklare, hvilken form for hjælp man har behov for. Disse spørgsmål kan være af blandet karakter, men hvis der eksempelvis er tale om en samværssag eller en forældremyndighedssag, kan spørgsmålene eksempelvis omhandle, hvorfor man har brug for hjælp, hvordan samarbejdet med den anden forælder er, om der er særlige hensyn at tage hensyn til barnet og/eller jer som forældre osv.

 

Når screeningen er overstået, vil Familieretshusets ansatte vurdere, hvilken form for sagsforløb, der er behov for.

I Familieretshuset er sagsforløbene opdelt i en række grupper. Disse grupper er benævnt som enkle sager (§ 5), mindre enkle sager (§ 6) og komplekse sager (§ 7).

 

En nærmere beskrivelse af, hvilke problemstillinger de forskellige grupper behandler, følger af næste indlæg i serien.

(Del 2 er under behandling) 

 

Af Camilla Kristiansen,

Stud.jur., Din Jurist

 

- info omkring familieretten - Læs her (domstol.dk)

- Skilsmisse - Læs her (Blog)

- Indgåelse af boliglejekontrakter - Læs her (blog)

 

Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist

 

 

Bisidder i Familieretshuset

Har du brug for en bisidder ved et samværsmøde i Familieretshuset?

Din Jurist tilbyder at deltage ved samværsmøder i Familieretshuset for 1.500 kr. pr. time inkl. moms.