Generel information om familiesammenføring med ægtefælle

Er du bosiddende i Danmark, og ønsker du at få din ægtefælle eller faste samlever hertil, er det ikke nogen hemmelighed, at der er mange krav, som skal opfyldes. Det kan være uoverskueligt at finde rundt i, hvilke familiesammenførings-krav man selv skal opfylde, og hvilke krav din ægtefælle eller faste samlever skal opfylde, samt hvad de enkelte krav indebære.

 

Nedenstående kan forhåbentlig hjælpe dig/jer på vej mod en beslutning om, hvorvidt I skal ansøge eller ej.

 

Hvornår kan jeg få familiesammenføring, og hvordan?

Det er Udlændingestyrelsen der vurderer, om du og din ægtefælle eller samlever, opfylder de krav der skal til, for at få familiesammenføring. Som udgangspunkt, skal alle kravene opfyldes, hvorfor du med fordel kan tjekke op på, om du/I opfylder alle kravene, inden du/I ansøger. Vides det på forhånd, at der vil være krav som ikke opfyldes, får du/I med stor sandsynlighed et afslag, hvorfor det kan være værd at overveje at vente med at søge, til alle kravene opfyldes.

 

Det fremgår af udlændingelovens §9, stk. 1, nr. 1, samt stk. 2 – 11 og stk. 30, hvilke krav der skal opfyldes, før der kan gives familiesammenføring med ægtefælle eller fast samlever.

 

Boligkravet, og den nye boligkravsliste

Af udlændingelovens §9, stk. 6 fremgår det, at den herboende skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.

Her er det ikke et spørgsmål om, at den bolig du bor i, er lejet eller ejet, men mere en spørgsmål om, hvor mange rum boligen indeholder, hvor mange der bor der, og hvor stor den er.

I skrivende stund er det essentielt, at boligen har egen indgang og fremgår som en enhed, at du selv råder over den, samt at der højst bor to personer pr. beboelsesrum i lejligheden, eller at arealet rummer minimum 20 m2 pr. person der bor i boligen.

 

Pr. 1. juli i år trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som regulerer, hvilke områder den bolig man råder over, må ligge i, hvis man ønsker familiesammenføring. I daglig tale kaldes denne liste ’boligkravslisten’.

Dette betyder, at såfremt den bolig man råder over, ligger i et område, der fremgår af listen, kan der gives afslag på familiesammenføring. Boligkravslisten kan findes i bekendtgørelsen, og indeholder specifikke adresser og områder, der er omfattet.

 

Af Tenna Jespersen

Stud.cand.jur.

 

- Info om integrationskravet - Læs her (Blog) 

- Ekstra information om familiesammenføring - Læs her (familiesammenføring.dk)

- Brug for juridisk rådgivning? Kontakt din jurist  For en uforpligtende telefonsamtale 

Udlændingeretlig rådgivning / ansøgning

Din Jurist vurderer din sag i forhold til gældende ret, personlige forhold og giver afklaring af udfordringer forbundet med din sag for 750 kr. 

Vi har stor erfaring med problemer og udfordringer i udlændingeretslige tematikker