Info.

D. 1. juli i år blev udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring, og sammenføring med fast samlever, ændret. Ved denne lovændring blev kravene til den herboendes bolig skærpet, hvilket du kan læse nærmere om her(indsæt link til artikel 21.09.18), og det tidligere kendte tilknytningskrav blev erstattet af integrationskravet.

Hvad er integrationskravet?

Integrationskravet er seks betingelser, hvor parterne tilsammen skal opfylde fire. De seks betingelser kan inddeles i to grupper; de som vedrører ansøgeren, og de som vedrører den herboende. Hertil findes ét krav til den herboende, som er ufravigelig, og derfor altid skal opfyldes.  

Hvilke betingelser findes?

Alle betingelserne i integrationskravet kan findes i udlændingelovens §9, stk. 8, herunder det ufravigelige krav om, at den herboende skal have bestået ‘Prøve i Dansk 3’, eller en danskprøve på et tilsvarende, eller højere, niveau.

De fem krav der findes derudover, og ud fra hvilke ægtefællerne eller de samlevende skal opfylde tre, er derudover:

Den herboendes beskæftigelse - den herboende samlever eller ægtefælle har været i fuldtidsarbejde, eller have udøvet selvstændig virksomhed, i minimum fem år op til ansøgningstidspunktet.

Den herboendes uddannelse - den herboende samlever eller ægtefælle har været under uddannelse i Danmark i mindst seks år op til ansøgningstidspunktet. Ud af disse seks år, skal minimum et af årene være på en fuldtidsuddannelse, der ikke er grundskole eller 10. klasse.

 Ansøgerens sprogkundskaber - den ansøgende samlever eller ægtefælle har bestået ‘Prøve i Dansk 1’, eller engelskprøve på B1-niveau. Begge prøver kan erstattes af en anden sprogprøve, på tilsvarende eller højere niveau.

 Ansøgerens beskæftigelse - den ansøgende samlever eller ægtefælle har haft fuldtidsarbejde, eller har udøvet selvstændig virksomhed, i mindst tre ud af de seneste fem år, op til ansøgningstidspunktet.

 Ansøgerens uddannelse - den ansøgende samlever eller ægtefælle har bestået en offentlig anerkendt uddannelse, af minimum et års varighed. Denne uddannelse skal, på niveau, kunne sidestilles med en etårig videregående- eller erhvervsuddannelse i Danmark.

Af Tenna Jespersen
Stud.Cand.Jur., Din Jurist

- betingelser for familesammenføring - læs her (familiesammenføring.dk) 
- Brug for juridisk rådgivning? - Kontakt din jurist

Udlændingeretlig rådgivning

Her du/i brug for udlændingeretlig rådgivning?

Din Jurist foretager en vurdering af din situtaion, udarbejder asøgninger eller klager til en fast time pris på 1.500kr.