Hvad er en fortrolighedsklausul (NDA)?

Spørgsmålet om, hvorvidt det er relevant at have en NDA med samhandelspartnere og andre tredjeparter er yderst relevant.

En fortrolighedsklausul kan være et åbenlyst forsvar af virksomhedens ikke offentlige data, hvor NDA’en kan fungere som et styrket ansvarsgrundlag i forhold til det almindelige erstatningsansvar.

Det er naturligt og fornuftigt at søge forsikring mod tab af vitale forretningsdata når tredjeparter får adgang til dele af disse data - det kan være altafgørende for virksomhedens fortsatte drift og konkurrencesituation.

En fornuftig, rimelig og afstemt fortrolighedsklausul kan dertil også ses som en hensigtserklæring fra modparten om at vise goodwill, ved at påtage sig en begrænsning, der kan være hæmmende for den part virksomheden kontraherer med.

Det er i den forbindelse vigtigt at overveje, at en NDA er en byrde for den kontraherende tredjepart, hvis NDA’en ikke indeholder gensidige forpligtelser. Derfor bør det overvejes, hvorledes NDA’en udfærdiges - hvad passer til situationen, og hvor byrdefuld skal den være. Der kan være forskellige forhold der gør, at de data tredjeparten kan tilgå nok er fortrolige, men knap så vitale for virksomhedens konkurrencemæssige position, hvor man kan overveje en mindre omstændig NDA.

 

Mindre omstændig NDA

Derimod vil det naturligvis være relevant at udarbejde en mere detaljeret NDA i tilfælde, hvor der for eksempel indgås et joint venture, hvor virksomheden deler R&D og produktionsdata med den kontraherende virksomhed.

I forhandlingen og udfærdigelsen af en fortrolighedsklausul (NDA), er det yderligere derfor essentielt, at de kommercielle relationer til den eller de tredjeparter, der kontraheres med inddrages i vurderingen af, hvorledes de forskellige dele af den NDA’en struktureres.

Service hos din jurist Aps

Hos Din Jurist tilbyder vi standardiserede NDA'er; men vi anbefaler et forløb, hvor det samlede forhold analyseres og NDA’er udfærdiges på baggrund af de enkelte kontrakter og situationer - eventuelt at de suppleres med et løbende abonnement, hvor der kan trækkes på rådgivning i forhold til, hvilke NDA'er i dokumentporteføljen, der er fordelagtige, eller om en ny bør udfærdiges.

Af Anders Sandvig 
Cand.jur. 
Medejer, Din jurist Aps 

Læs mere om NDA - Læs her (studjur.jdku.dk "artikel")
Brug for juridisk rådgivning? kontat din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale

Udarbejdelse af fortrolighedserklæring/NDA

Her jeres virksomhed brug for en fortrolighedsklausul/NDA?

Din Jurist udarbejder NDA'er til en fast time pris på 1.500kr.