Samvær efter skilsmisse, og hvad er bedst for børnene?

Hvis dig og din ægtefælle har valgt at blive skilt, kan der opstå nogle problematikker i forhold til, hvordan I skal fordele jeres samvær efter skilsmisse med jeres børn. I er I først skilt, når skilsmisseerklæringen er modtaget, og herefter er jeres samarbejde som forældre afgørende.

Forældre har som udgangspunkt fælles forældremyndighed over deres børn, når de bliver skilt. Der er her jeres samarbejde som forældre får stor betydning, idet I fællesskab skal sætte rammerne for det samvær efter skilsmisse, som I hver især skal have med jeres børn.

 

I det tilfælde at I ikke er enige om, hvordan jeres samvær efter skilsmisse skal være med jeres børn, er der mulighed for at kontakte Statsforvaltningen, som kan hjælpe jer med at etablere et godt forældresamarbejde og til at lave aftaler, der fungerer bedst for jeres barn. I vil typisk blive indkaldt til et samarbejdsmøde eller et konfliktmæglingsmøde, hvor der vil være fokus på jeres problematik.

 

Hvad sker der, hvis I ikke kan blive enige om samvær efter skilsmisse?

Hvis dig og din ægtefælle ikke kan blive enige om samvær efter skilsmisse, selvom I har taget kontakt til Statsforvaltningen, som har forsøgt at hjælpe jer frem til en løsning omkring jeres samarbejde, kan Statsforvaltningen etablere en samværsordning. Denne samværsordning vil bero på en vurdering ud fra jeres forhold, som I har oplyst, og Statsforvaltningen har også mulighed for at hente oplysninger steder fra. I afgørelsen lægges der også vægt på konkrete forhold, såsom eksempelvis forældrenes arbejdstider, barnets alder, afstanden mellem forældrenes bopæle etc.

Statsforvaltningen fastsætter som udgangspunkt kun de overordnede rammer for samværet, og træffer deres afgørelse ud fra, hvad der vil være bedst for barnet.

De mest almindelige samværsordninger udgør en 7/7-ordning, hvor hver forælder har barnet boende i en uge ad gangen, eller en ordning, hvor den ene forældre har barnet boende hver anden weekend. Der er naturligvis også mulighed for at lave andre ordninger – alt efter hvad der er bedst for jeres barn.

 

Hvad sker der, hvis I er utilfredse med Statsforvaltningens afgørelse?

Det er muligt at klage over Statsforvaltningens afgørelse om samvær til Ankestyrelsen. Det er Statsforvaltningen, der skal indsende klagen til Ankestyrelsen, men først efter der er foretaget en vurdering af, om der er grundlag for at genoptage den påklagede afgørelse.

 

Hvad kan Din Jurist hjælpe med?

Det kan være en overvældende proces som forældre at skulle rette henvendelse til Statsforvaltningen, som kan ende med at træffe afgørelse på deres barns vegne.

Derfor tilbyder Din Jurist derfor en bisidderordning, hvor vi deltager i Statsforvaltningen som bisidder og vi kan desuden også være behjælpelige med at klage over Statsforvaltningens afgørelser.

 

Af Camilla Kristiansen,

Stud.jur., Din Jurist

 

Læs mere om skilsmisse:
- Læs her (Familieretshuset)

 

Brug for juridisk rådgivning? kontakt Din jurist

 

Bisidder ved Familieretshuset

Her du brug for en bisidder i Familieretshuset?

Din Jurist deltager i ved Statsforavltningenmøder til vores faste time pris på 1.500kr.