Ret til sygedagpenge?

Ret til Sygedagpenge er en sats du kan modtage, hvis du ikke er i stand til at arbejde enten pga. sygdom, eller fordi du har fået en skade.

Den er reguleret i sygedagpengeloven, og det er ikke alle der har ret til at modtage sygedagpenge. Derfor kan synes besværligt at finde ud af, om lige præcis man selv har ret til at modtage sygedagpenge og hvor meget man i så fald kan få.

 

Hvem er berettiget til sygedagpenge?

De som er berettigede til at modtage sygedagpenge, kan inddeles i fire kategorier: lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge og personer med en arbejdsskade, der er anerkendt efter lovgivningen om arbejdsskader.

 

Herudover skal du som udgangspunkt have lovligt ophold i Danmark, og den indkomst, der indgår i beregningsgrundlaget for dine sygedagpenge, skal som hovedreglen kunne beskattes i Danmark.

 

Hvis du er lønmodtager

Er du lønmodtager og bliver syg, vil det oftest være din arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge til dig de første 30 dage du er syg, såfremt du ikke modtager løn under sygdom. Dette kræver dog, at du har været ansat i minimum otte uger op til din sygemelding, og at du i denne periode har arbejdet mindst 74 timer. Derudover skal du selvfølgelig være ansat hos din arbejdsgiver, den dag du bliver sygemeldt.

 

Har du ikke, eller har du ikke længere, ret til at modtage dagpenge fra din arbejdsgiver, vil det være din bopælskommune, der kan udbetale dig sygedagpenge. Dette sker enten ved, at din arbejdsgiver indgiver oplysninger til din kommune eller ved, at du selv søger om dagpenge gennem kommunens systemer.

 

For at være berettiget til at modtage sygedagpenge fra din kommune, skal du opfylde ét af følgende krav:

 

·     At du har et arbejde og har arbejdet mindst 240 timer inden for de sidste seks afsluttede måneder. Herunder skal du have arbejdet mindst 40 timer om måneden, i mindst fem ud af de seks måneder.

·     At du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke du var blevet syg eller kommet til skade.

·     At du inden for den sidste måned har afsluttet en uddannelse, der har varet 1,5 år eller mere.

·     At du er elev i lønnet praktik gennem en uddannelse.

·     At du er ansat i et fleksjob.

 

Hvad kan jeg få, og hvornår og hvor længe kan jeg få sygedagpenge udbetalt?

Din udbetalte sygedagpenge beregnes ud fra din lønindtæg og dit timeantal, op til din sygemelding. 2018-satserne for sygedagpenge siger dog, at du højst kan få udbetalt 116,22 kr. pr. time, og maksimum 4300 kr. pr. uge.

 

Du kan, som udgangspunkt, få udbetalt sygedagpenge fra din første fraværsdag. Dette kræver dog, at du har meldt dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt, dog senest to timer efter din arbejdstid er påbegyndt, eller det tidspunkt, der er fastsat med din arbejdsplads. En for sen sygemelding kan resultere i, at du først har ret til sygedagpenge fra dagen efter.

 

Du kan få sygedagpenge indtil den dag du er rask eller arbejdsdygtig igen, dog højest 22 uger inden for en periode på ni måneder. Perioden med sygedagpenge kan dog, i nogle tilfælde, forlænges ud over denne periode.

 

Af Tenna Jespersen

Stud.cand.jur., Din Jurist

 

- Mere om retten til sygedagpenge - Læs her (Borger.dk)

- Brug for juridisk rådgivning? kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale

Er du i tvivl om du er berettiget til at modtage sygedagpenge? Eller udbetaler kommunen ikke dine berretigede sygedagpenge?

Din Jurist kigger på din sag for 2.000 kr.