Småsager

For at gøre det nemmere, hurtigere og billigere for folk, at få ret ved tvister om mindre beløb, indførte man for nogle år siden den såkaldte småsagsproces netop pga. småsager.

Småsagsprocessen omhandler retssager hvor værdien er mindre end 50.000 kr. Disse sager adskiller sig væsentligt fra almindelige retssager ved, at det her ikke er meningen at parterne skal være repræsenteret af en advokat – de skal repræsentere sig selv.

Dette har medført en højesteretsdom, som afgjorde at man ikke kan få dækket sine advokat omkostninger af modparten, skulle man vinde sagen. Dette er ellers kutyme i almindelige retssager.

En af konsekvenser heraf er at mange advokater vælger at sige nej til at tage disse ’’småsager’’. De er ofte mere bøvlede og besværlige ift. den økonomiske gevinst der måtte være for dem.

 

Kan folk klare det selv?

Det er min erfaring at processen og juraen dog er så besværlig, at de fleste ikke selv ville kunne føre deres sag på en betryggende måde. 

Derfor kan det være en god ide at finde en jurist til at have styr på juraen. En jurist vil også typisk være en hel del billigere end en advokat.

Man vil dermed efter min vurdering være langt bedre stillet. Derudover kan det jo være at din modpart har kunnet overtale en advokat til at tage sagen, hvorfor du vil stå som den svage part, hvis ikke du har en repræsentant på din side.

Det drejer sig om at finde en jurist med erfaring med småsager, viden inden for det retsområde som sagen omhandler, samt en gennemskuelig pris, således at du ved hvad du skal betale, så du kan foretage en vurdering, om det kan betale sig for dig at få rettens ord for, at du har ret. 

Mere info om "småsager" - Læs her (domstol.dk) 

Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Derudover er det vigtigt at finde en loyal rådgiver, der ikke er bange for at fortælle dig hvis han eller hun vurderer at du ikke bør gå i retten.

 

Småsager

Har du brug for hjælp til at føre en småsag ved retten? (Småsager er retssager hvor værdien er mindre end 50.000 kr.)

Så tilbyder vi at køre sagen for et fast beløb på 5000 kr. Taber vi - reducerer vi beløbet til 2500 kr.