Der er for nyligt afsagt dom i Østre Landsret i en række sager vedr. krænkelser af ophavsretten. Så snart vi har gennemgået dommen, vil der derfor komme en ny artikel om, hvordan vi vurderer man skal forholde sig, hvis man er blevet stævnet, har indgået forlig, eller lignende.

Har du modtaget et brev fra advokatfirmaet OPUS Law eller NJORD Law firm (eller lignende) om brud på ophavsretten? Denne artikel giver dig et indblik i, hvorfor og hvordan du skal forholde dig, samt hvilke muligheder du har. 

 

Hvorfor skriver Njord law firm og OPUS til dig?

Dette er lidt teknisk, men kort fortalt har advokatfirmaet fundet en forbindelse mellem din IP-adresse og ulovlig downloading af en eller flere film der er beskyttet af ophavsretten. Derfor sendes et forligstilbud til ’’ejeren’’ af IP adressen, da de mener at have et krav på vegne af rettighedshaverne til den film, som menes at være stjålet.

Dette gøres fordi man antager at ejeren af IP adressen har set/downloadet filmen ulovligt og er villig til at indgå et forlig. Der er altså ikke tale om en regning der skal betales, men det der kaldes et udenretligt forlig.

Til det skal bemærkes at, hvis ens IP-adresse er koblet til en eller flere ulovlige downloads, vil dette i sig selv, som udgangspunkt, ikke være nok til at blive dømt for brud på ophavsretten, og derved ifalde et erstatningskrav.

OPUS eller NJORD skal yderligere kunne bevise, at det var ejeren af IP-adressen, eller dennes børn, der downloadede/så filmen – en bevisbyrde der kan være svær at løfte.

 

Hvordan skal du forholde dig

Hvis du ikke mener at have set eller downloadet den eller de påståede film ulovligt, skal du hurtigst muligt oplyse advokatfirmaet herom. Det kan gøres ved at skrive et brev eller en e-mail til dem, hvori du forklare, at du ikke har kendskab til download af filmene (således lyder rådet fra forbrugerombudsmanden), samt, at du vil betragte sagen som afsluttet.

Hvis du derimod har set den påståede film ulovligt, kan der være god grund til at indgå et forlig, da en evt. tabt retssag vil være endnu dyrere. Her til skal det dog også bemærkes, at det beløb der angives i brevet blot er et tilbud fra advokatfirmaernes side, og der kan derfor være god mening i at indlede en forhandling.

Problemet opstår for mange mennesker, ved den op følgende kontakt med advokatfirmaerne. Disse kan nemlig være ret vedholdende, og blive ved med at stille spørgsmål af mere eller mindre relevant karakter, samt være uvillige til at forhandle deres først tilbudte forlig.

Her er det erfaringsmæssigt en god idé at have en advokat eller en jurist, til at hjælpe dig. Vores erfaring siger at sagerne herved lukkes hurtigere. Derudover behøver du ikke selv bekymre dig unødigt om sagerne, da du jo så har en fagperson til at hjælpe og rådgive dig.

- Læs mere om Njord stævninger - Læs her (blog: Donwload af film og serier) 
- Læs mere om Njord stævninger - Læs her (blog: Retspraksis) 
- Læs artikel om Njord - Læs her (BT.dk) 
- Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Af Anders Sandvig
Cand.jur.
Medejer, din jurist Aps

Din Jurist tilbyder at håndtere denne salgs sager for blot 499 kr. inklusiv moms. Det faktiske tidsforbrug på sådanne sager varierer meget, hvorfor dette tilbud ikke altid vil svare til den tid der bruges på det. Dog mener vi at denne fremgangsmåde ved, i princippet, at true sig til et forlig, er grænseoverskridende. Derfor har vi valgt en pris, som de fleste kan være med på.