Velkommen hos Din Jurist

Om Din Jurist

Vi er digitale jurister

Vi er digitale jurister, som er specialiserede i at yde juridisk rådgivning inden for særligt det familieretslige, socialretslige og udlændingeretslige område. Qua vores brede erfaring og kompetencer, rådgiver vi også inden for en lang række andre områder.

Digitale jurister
Din Jurist tilbyder digital rådgivning. Det betyder, at Din Jurist altid er tilgængelig online, så du kan benytte vores ekspertise og hjælp, når du har brug for det. Da vi håndterer din sag digitalt, sikrer vi, at du får en effektiv og hurtig sagsbehandling.

Familieretslige, socialretslige og udlændingeretslige områder
Inden for disse tre områder, rådgiver vi om køb af hus og ejerlejlighed, lejekontrakter, huselejestigning og forbrugsregnskabe, testamente, hjælp til Familieretshuset, vurdering af udlændingeretslige sager og generel rådgivning om sager knyttet til kommunen. Flere af os medarbejdere har tidligere arbejdet som jurister eller ledere for kommuner, og har derfor særdeles stærk juridisk indsigt på disse områder.

Erhvervsretslige områder
Vi tilbyder også rådgivning inden for udarbejdelse af kontrakter, handelsbetingelser, fortrolighedserklæringer og hjælp til GDPR. Ligger din problemstilling udenfor de pakkerløsninger, vi udbyder på nuværende tidspunkt, så tilbyder vi altid ad hoc rådgivning til 1.200 kr. pr. time, ex. moms. 

Vores rådgivning følger reglerne i lov om juridisk rådgivning og bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning. Pt. er vi uden ansvarsforsikring, men arbejder på at finde en ny forsikringspartner.