Er du bekendt med den nye compliance-frist?

Med udskydelsen af indberetningsfristerne for årsrapporter er også en anden, ny, compliance-frist blevet udskudt. Fristen for virksomhedens ledelses gennemgang af den krævede årlige undersøgelse af virksomhedens reelle ejere.

 

Kravet om mindst én gang årligt at analysere virksomhedens reelle ejerstruktur og lade denne undersøgelse fremlægge for virksomhedens ledelse blev inkorporeret i selskabsloven og har været gældende siden 10. januar.

 

For mange mindre virksomheder kan ejerstrukturen forholdsvis let analyseres, men tidens trend, som det også ses med GDPR, tilsiger en øget dokumentation af denne type compliance forhold - særligt her, hvor et lovmæssigt compliancekrav skal tages op på ledelsesmødet, der også godkender årsrapporten. Her er det anbefalet at protokollatet over mødet indeholder et punkt om behandlingen af emnet. Dertil at der foreligger en skriftlig dokumentation for analysen og konklusionen af det reelle ejerskab, der kan vedlægges som bilag til mødet, og senere fungere som fuldstændig dokumentation i tilfælde af kontroller fra myndighederne.

 

Dokumentation bliver naturligt mere kompliceret jo flere ejere og ejeraftaler der måtte foreligge, og det skal erindres, at den gængse 25%-regel ikke er tilstrækkelig til at klare hele analysen. Inddrages internationale investorer i ejerkredsen bliver analysen yderligere kompleks, og ledelsens ansvar øges.

 

Med analysen og konklusionen, bør ledelsen samtidig sikre, at der er overensstemmelse mellem konklusionen og den registrering af reelle ejere virksomheden har foretaget i CVR-registeret.

 

Da virksomheden allerede skal have udarbejdet den relevante dokumentation og inkorporeret processen i årsafslutningen for 2019 (eller tilsvarende regnskabsår, der måtte lede til en godkendelse af årsrapporten efter 10. januar) er det ved at være sidste udkald for at få dette på plads.

 

Har du og din virksomhed fortsat til gode at få styr på disse forhold, eller har i behov for at få sikret dokumentation efter at have godkendt årsrapporten uden at tage højde for de nye krav, er Din Jurist klar til at træde til, at sikre jeres compliance-forhold på bedst mulig vis, så vi sammen reducerer jeres risiko for bøder og ultimativt opløsning ved kontrol fra myndighederne.

 

Hos Din Jurist arbejder vi ud fra et princip om proaktivt at levere juridisk rådgivning, der imødekommer problemstillinger, skaber processer der reducerer risici, og udvikle kontrakter, der fungerer som aktive styringsredskaber for at imødekomme konflikter og generelle uklarheder, der er fordyrende. Vores rådgivning ydes med jeres overordnede værdiskabelse som primære fokus.

 

Ønsker I Din Jurist med som naturlig sparringspartner for ledelsen, som et supplement til den interne jura-, kontrakts- og compliance funktion, eller som projektleder på enkelte områder er vi altid tilgængelige. Din Jurist assisterer naturligvis også i konflikter og forhandlinger, som vi går til med samme mindset - værdiskabelse.

 

Du kan læse mere om rapporten her: https://dinjurist.net/hvidvask/

Skal vi kontakte dig med det samme?
5202,5113,5180,5188,5176,5184,5187,5113,5137,5113,5191,5190,5194,5195,5143,5179,5184,5189,5185,5196,5193,5184,5194,5195,5125,5189,5180,5195,5113,5123,5113,5194,5196,5177,5185,5180,5178,5195,5113,5137,5113,5154,5190,5189,5195,5176,5186,5195,5181,5190,5193,5188,5196,5187,5176,5193,5113,5204
Din besked er sendt afsted til os.
Ups! Noget gik galt.