Der er for nyligt afsagt dom i Østre Landsret i en række sager vedr. krænkelser af ophavsretten. Så snart vi har gennemgået dommen, vil der derfor komme en ny artikel om, hvordan vi vurderer man skal forholde sig, hvis man er blevet stævnet, har indgået forlig, eller lignende.

 

Der er mange der har modtaget en stævning fra Njord Law Firm vedr. krænkelser af ophavsretten.

 

Vi har været involveret i en lang række af disse sager - fra begyndelsen. Det er vores oplevelse, at der florerer en del information, hvoraf en hel del er forældet ift. den nyeste praksis om netop disse sager.

 

Denne blog giver vores take og vurdering på disse sager. Vi fortæller dig om dine muligheder, hvis du har modtaget en stævning fra Njord Law Firm.

 

I begyndelsen var der frivilligt forlig fra Njord Law Firm

Til at starte med, inden stævningerne så dagens lys, blev der sendt en lang række breve med et frivilligt forlig.

På nettet er der mange blogs, artikler og debatforaer hvori der henvises til, at man blot skal afvise, da ophavsretskrænkelsen ikke kunne bevises.

Dette har siden vist sig at være forkert, hvorfor man bør kigge efter datoer, når man læser disse artikler mv., for bedst at kunne vurdere hvordan man skal forholde sig.

 

Retspraksis fra EU-domstolen

I 2018 afsagde EU-domstolen en dom, der sagde at den der har ejerskabet over en internetforbindelse (abonnenten), er ansvarlig for hvad der sker på denne forbindelse.

 

Retspraksis fra de danske domstole

De danske domstole har ved retssagerne anlagt den linje, at det formodes, at den der er ejer af internetforbindelsen er den der er nærmest til at have foretaget ophavsretskrænkelsen.

Det er derfor op til ejeren af internetforbindelsen, at afkræfte denne formodning, hvilket man godt kunne kalde for en omvendt bevisbyrde. Det er nemlig op til den der er stævnet at bevise, at man ikke har downloadet den pågældende film.

Dette er ofte en meget vanskelig øvelse. Det er det fordi 1) ophavsretskrænkelsen ligger et par år tilbage og 2) det skal dokumenteres. Dermed ikke blot en fortælling om at “jeg var på arbejde”.

 

Vores vurdering og vejledning, hvis du er stævnet

Derfor anbefaler vi, i langt de fleste sager, at man indgår forlig. Det gør vi fordi en retssag rent økonomisk blot vil fordyre tingene, og som praksis ser ud, så har man ikke, alt efter den konkrete sag, de store muligheder for at vinde sagen.

 

Jeg har modtaget en stævning, hvad gør jeg?

Vi giver gerne vores vurdering, af om det giver mening at gå i retten, skulle du være en af de uheldige der har modtaget en stævning fra Njord Law firm.

Vi forestår ligeledes forhandlinger om forlig med Njord, samt fører sagerne i retten skulle du ønske dette.

Af Anders Sandvig
Cand.jur.
Medejer din jurist.Aps

Skal vi kontakte dig med det samme?
5202,5113,5180,5188,5176,5184,5187,5113,5137,5113,5191,5190,5194,5195,5143,5179,5184,5189,5185,5196,5193,5184,5194,5195,5125,5189,5180,5195,5113,5123,5113,5194,5196,5177,5185,5180,5178,5195,5113,5137,5113,5154,5190,5189,5195,5176,5186,5195,5181,5190,5193,5188,5196,5187,5176,5193,5113,5204
Din besked er sendt afsted til os.
Ups! Noget gik galt.