Virksomhedens erhvervslejekontrakt

Hvorfor er virksomhedens erhvervslejekontrakt vigtig? - Virksomhedens erhevrvslejekontrakt er for de fleste små virksomheder en af grundstenene i virksomhedens eksistens. Hvor virksomhedsejeren og dennes ansatte kan påvirke virksomheden på mange måder, så kræver det ofte, at der stilles fysiske lokaler til rådighed som ramme om virksomhedens drift.

Da det kræver en stor fri kapital at erhverve egne lokaler, er erhvervsleje derfor et naturligt valg, når idéen om at starte virksomhed op skal føres ud i livet; når virksomheden vokser ud af de gamle lokaler, eller andre forhold gør, at man skal finde nye rammer for virksomheden.

Virksomhedens erhvervslejekontrakt er virksomhedens aftale med ejeren af erhvervslokalet, og erhvervslejekontrakten regulerer dermed et af de mest essentielle forhold for virksomheden. Alle ved, at det er dyrt at flytte, og virksomheder er bestemt ikke en undtagelse.

Hvorfor skal virksomhedens erhvervslejekontrakt tjekkes efter?

Da erhvervslejekontrakten er en af virksomhedens vigtigste aftaler, er det vigtigt at kende de punkter, der er i erhvervslejekontrakten, og indgå i forhandling om de punkter, der udgør en stor risiko for virksomheden.

Det er her værd at bemærke sig, at området vedrørende erhvervslejeret ikke er reguleret på samme måde som boliglejeret. Det står nemlig ofte parterne frit at aftale, hvad de ønsker - derfor er der god grund til at udvise rettidig omhu.

Der kan være forhold om løbende eller enkeltstående betalinger, fleksibilitet for driften og for selve erhvervslejekontrakten. Derudover kan der ligge en lang række andre forhold, der bør tages ind i vurderingen af, hvorvidt det specifikke erhvervslejemål er det rigtige for virksomheden.

Lokalets fysiske dimensioner kan sagtens være de rette for virksomhedens forestående eller presserende behov, men det er vigtigt, at de juridiske dimensioner også gør den ønskede anvendelse mulig, og ikke øger virksomhedens risiko unødigt, eller sætter virksomhedens fremtid i udlejerens hænder.

Hvordan kan din jurist hjælpe din virksomheds erhvervslejekontrakt?

Din Jurist kan gennemgå erhvervslejekontrakten og virksomhedens behov med jer. Din Jurist kan herefter hjælpe med at sikre, at de juridiske rammer tillader de handlinger virksomheden ønsker; at virksomheden kender sine forpligtelser og de risici virksomheden påtager sig.

Efter den indledende service kan Din Jurist altid tilbyde at indgå i forhandlingerne som virksomhedens rådgiver og sparringspartner – den “udefra stående”, der stiller de kritiske spørgsmål.

 

Martin Guldborg

Cand. jur. speciale i lejeret

 

- Vil du vide noget om den private lejelov - Læs her (Blog)

- Vil du vide mere om erhvervslejeloven - Læs her (Retsinformation)

- Spændende blog om lejeloven - Læs her (Lejeblog)

 

Brug for juridisk rådgivning? Kontakt din jurist Aps

For en uforpligtende telefonsamtale 

 

Erhvervslejekontrakt

Din Jurist efterser kontrakten, afholder møde og finder relevante problematikker for din virksomhed for 1.500 kr. Vi hjælper dig med at få styr på din erhvervslejekontrakt.